Taxa de poluare. Actiunea in restituire. Autoturism nou.

avocat Iasi - taxa autoturism

Taxa de poluare. Actiunea in restituire. Autoturism nou.

Taxa de poluare. Actiune in restituire a autoturismului nou

Taxa de poluare. Actiune in restituire. Autoturism nou. Inaplicabilitatea cauzei Tatu.

Art.3, art.4 lit.a si art.5 din OUG nr.50/2008

Art.110 din TFUE

Cauza Tatu impotriva Romaniei

Autoturismul nu a fost inmatriculat anterior intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, astfel ca jurisprudenta C.E.J. in cauza Tatu impotriva Romaniei nu este aplicabila.

Curtea Europeana de Justitie a retinut ca taxa pe poluare instituita prin O.U.G. nr.50/2008 incalca dispozitiile art.110 din TFUE, in conditiile in care discrimineaza autovehiculele introduse in tara fata de cele aflate deja pe piata nationala, care nu au fost supuse taxei pe poluare. Art.110 TFUE nu permite statelor membre sa instituie taxe, aplicate autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie provenite din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Prin urmare, ceea ce a determinat solutia pronuntata de CJUE in Cauza Tatu nu este cuantumul taxei de poluare in sine, ci caracterul discriminatoriu al acesteia intre vehiculele de ocazie provenite din alte state membre si cele avand aceeasi vechime si uzura, de pe piata nationala.

Discriminarea constatata de curte nu e determinata de criteriile folosite de legiuitorul roman pentru stabilirea taxei pe poluare, instanta europeana retinand ca acestea sunt conforme dreptului comunitar (Paragraf 47 din cauza 402/09), ci de efectul descurajant al unei asemenea taxe, in sine, pentru importul autovehiculelor de ocazie, astfel ca independent de criteriile de determinare, de cuantumul taxei si de scopul pentru care o asemenea taxa a fost instituita, Curtea a considerat ca o asemenea taxa are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fiind contrarie art.110 TFUE.

(Decizie NR. 557/R-CONT/29.02.2012)

Constata ca, prin cererea inregistrata la 20.06.2011, reclamanta S.L. a chemat in judecata pe paratele Administratia Finantelor Publice Ramnicu Valcea, Directia Generala a Finantelor Publice Valcea si Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligate acestea sa-i restituie suma achitata cu titlul de taxa pe poluare, actualizata cu indicele de inflatie, incepand cu data de 28.04.2010 si pana la plata efectiva, cu cheltuieli de judecata.

In motivare reclamanta arata ca perceperea taxei pe poluare, numai pentru autoturismele second-hand achizitionate din afara granitelor incalca dispozitiile art.110 TFUE prin care s-a stabilit ca nici un stat membru nu poate aplica, direct sau indirect, produselor achizitionate din alte state membre impozite interne de orice natura sau cuantum care nu se aplica si in cazul achizitionarii produselor nationale. Aceste dispozitii sunt intarite si de prevederile art.25 si 28 din Tratat.

La cerere reclamanta a anexat: decizia de calcul a taxei pe poluare, refuzul paratei A.F.P. a mun.Ramnicu Valcea de restituire a taxei pe poluare, dovada achitarii taxei pe poluare si factura nr.9937563/26.03.2010 de achizitionare a autoturismului de la firma SC Hyundai Auto Romania SRL.

Parata Directia Generala a Finantelor Publice Valcea in nume propriu si in numele subunitatii sale – parata Administratia Finantelor Publice a municipiului Ramnicu Valcea a formulat intampinare prin care a ridicat exceptia inadmisibilitatii actiunii cat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a D.G.F.P. Valcea.

Pe fondul cauzei paratele au solicitat respingerea actiunii, autoturismul pentru care s-a achitat taxa pe poluare a carei restituire se solicita fiind unul nou si nu second-hand si astfel taxa pe poluare este datorata potrivit dispozitiilor art.3, art.4 lit.a si art.5 din OUG nr.50/2008.

S-a formulat de catre parate si cerere de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu.

In sedinta publica din 15 noiembrie 2011 instanta s-a pronuntat cu privire la exceptia inadmisibilitatii, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a D.G.F.P., ambele invocate de parate cat si asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Administratiei Fondului pentru Mediu, invocata din oficiu.

Prin sentinta nr.2373 din 22 noiembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Valcea – Sectia a II-a civila a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta impotriva paratei AFP Rm.Valcea, si ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva impotriva paratelor D.G.F.P. Valcea si A.F.M. A fost respinsa cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, formulata de paratele Administratia Finantelor Publice a mun.Ramnicu Valcea si Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Valcea.

Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca la data de 26.03.2010 reclamanta a achizitionat un autoturism nou, marca Hyundai, care nu a mai fost niciodata inmatriculat in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

In vederea inmatricularii acestuia s-a stabilit in sarcina reclamantei o taxa pe poluare in cuantum de 1.859 lei, conform deciziei aflata la fila 7 dosar, pe care reclamanta a achitat-o cu chitanta de la fila 8 dosar.

Tribunalul a retinut ca refuzul paratei Administratia Finantelor Publice a municipiului Ramnicu Valcea de restituire a taxei pe poluare nu este unul nejustificat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:

Apararea paratelor in sensul ca autoturismul nu a mai fost inmatriculat intr-un stat membru al Uniunii Europene este corecta. Din continutul deciziei de calcul al taxei pe poluare aflata la fila 7 dosar rezulta totusi ca prima inmatriculare a avut loc la data de 26 martie 2010, iar din continutul facturii de achizitie a autoturismului de catre reclamanta rezulta ca tara de provenienta a acestuia Turcia, unde este posibil ca autoturismul sa fi fost pentru prima data inmatriculat. Turcia insa nu este tara membra a Uniunii Europene si astfel dispozitiile art.110 din TFUE astfel cum acestea au fost interpretate prin Hotararea din 7 aprilie 2011 nu sunt aplicabile in cauza.

Articolul 110 din TFUE a fost interpretat de catre Curtea Europeana de Justitie in sensul ca aceasta dispozitie se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unui vehicul de ocazie cumparat din alt stat membru, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala, ceea ce nu este cazul in speta, Turcia nefiind stat membru al Uniunii Europene.

Pe cale de consecinta, taxa pe poluare a fost calculata cu respectarea criteriilor avute in vedere de OUG nr.50/2008 si este datorata de reclamanta cu ocazia inmatricularii in parcul national. Ci aceste considerente a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de reclamanta in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun.Ramnicu Valcea si ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva impotriva paratelor Directia Generala a Finantelor Publice Valcea si Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti.

Intrucat parata Administratia Finantelor Publice a mun.Ramnicu Valcea nu urmeaza a cadea in pretentii, in cauza nefiind indeplinite astfel conditiile art.60 alin.1 Cod procedura civila, instanta a respins si cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu.

Impotriva sentintei a formulat recurs reclamanta S. L., invocand prevederile art.304 pct.9 si art.3041Cod procedura civila, solicitand admiterea recursului si modificarea in totalitate a sentintei, iar pe fond admiterea plangerii astfel cum a fost formulata, precum si restituirea actualizata a sumei platita cu titlu de taxa de poluare.

In motivarea recursului reclamanta arata ca, in mod gresit, instanta a considerat ca masina este de provenienta extracomunitara si astfel nu ar fi incidente dispozitiile art.110 TFUE.

Recurenta sustine ca autoturismul nou achizitionat, pe care l-a inmatriculat pentru prima data in Romania, este marca Hyundai, insa este conceput sub Divizia Hyundai Europa, fiind conceput in Germania, iar faptul ca este produs in Turcia nu inseamna ca produsul este extracomunitar.

Mai arata recurenta ca este gresita diferentierea facuta de instanta de fond intre autoturismele noi si autoturismele second-hand, intrucat calculul si criteriile de stabilire a taxelor sunt aceleasi si pentru autoturismele noi, astfel incat considerentele retinute in Cauza Tatu impotriva Romaniei, in interpretarea art.110 TFUE, sunt pe deplin aplicabile si prezentei cauze.

Prin decizia nr.557/R-CONT din 29 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal – a fost respins, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta.

Pentru a hotari astfel, Curtea a retinut ca argumentele invocate de catre recurenta cu privire la dispozitiile Tratatului Comunitatii Europene in raport de care se impune a fi stabilita compatibilitatea prevederilor O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule cu normele comunitare, sunt lipsite de pertinenta, in masura in care, in speta, este vorba despre un autoturism nou, iar nu unul de ocazie.

Din decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule rezulta, asa cum se sustine de catre recurenta insasi, ca in cursul anului 2010 a achizitionat un autoturism nou, marca Hyundai, pe care l-a inmatriculat pentru prima data in Romania.

Autoturismul nu a fost inmatriculat anterior intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, astfel ca jurisprudenta C.E.J. in cauza Tatu impotriva Romaniei nu este aplicabila.

Curtea Europeana de Justitie a retinut ca taxa pe poluare instituita prin O.U.G. nr.50/2008 incalca dispozitiile art.110 din TFUE, in conditiile in care discrimineaza autovehiculele introduse in tara fata de cele aflate deja pe piata nationala, care nu au fost supuse taxei pe poluare. Art.110 TFUE nu permite statelor membre sa instituie taxe, aplicate autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie provenite din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Prin urmare, ceea ce a determinat solutia pronuntata de CJUE in Cauza Tatu nu este cuantumul taxei de poluare in sine, ci caracterul discriminatoriu al acesteia intre vehiculele de ocazie provenite din alte state membre si cele avand aceeasi vechime si uzura, de pe piata nationala.

Discriminarea constatata de curte nu e determinata de criteriile folosite de legiuitorul roman pentru stabilirea taxei pe poluare, instanta europeana retinand ca acestea sunt conforme dreptului comunitar (Paragraf 47 din cauza 402/09), ci de efectul descurajant al unei asemenea taxe, in sine, pentru importul autovehiculelor de ocazie, astfel ca independent de criteriile de determinare, de cuantumul taxei si de scopul pentru care o asemenea taxa a fost instituita, Curtea a considerat ca o asemenea taxa are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fiind contrarie art.110 TFUE.

Prin urmare, in discutie fiind un autoturism nou, supus taxei pe poluare, potrivit O.U.G. nr.50/2008, in raport de criterii gasite conforme dreptului european de Curtea de Justitie de la Luxemburg in aceiasi jurisprudenta mentionata, temeiul retinut in jurisprudenta instantelor interne, respectiv interpretarea data de Curte in cauza Tatu impotriva Romaniei, nu este aplicabil.

Pentru aceste considerente, in temeiul art.312 Cod procedura civila, Curtea a respins recursul ca nefondat.


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]