Inregistrare a unei societati comerciale in registrul comertului

avocat Iasi - articole blog - 15

Inregistrare a unei societati comerciale in registrul comertului

Inscrierea unei societati comerciale in registrul comertului

Inregistrarea unei societati comerciale, a unei persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale in registrul comertului presupune parcurgerea mai multor etape, astfel:

  1.  Etapa premergatoare ce are ca obiect verificarea disponibilitatii denumirii si rezervarea acesteia care include depunerea unei cereri completata cu 3 denumiri in ordinea preferintelor insotita de dovada platii taxei de registru.
   • Denumirea unui profesionist, persoana fizica autorizata se compune din numele acestuia (nume si prenume) sau din numele de familie si initiala prenumelui acestuia la care se adauga sintagma PERSOANA FIZICA AUTORIZATA sau PFA.
   • Denumirea unui profesionist titular al unei intrerpinderi individuale se compune din numele (nume si prenume) sau din numele de familie si initiala prenumelui acestuia insotita de sintagma „Întreprindere individuală”.
   • Denumirea unui profesionist, întreprindere familiala, se compune din numele de familie sau a reprezentantului acesteia la care se adauga sintagma „Întreprindere familiala”.
   • Denumirea unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie si va fi insotita de mentiunea „societate cu raspundere limitata” sau S.R.L.
   • Verificarea si rezervarea denumirii se realizeaza in baza de date la nivel national inainte de depunerea cererii de inregistrare fiind valabila 3 luni.
  2. Etapa intermediara in care se vor intocmi toate documentele necesare inregistrarii cum ar fi: actul constitutiv, acordul de constituire, declaratiile pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, actele doveditoare ale detinerii unui spatiu in care urmeaza sa se stabileasca sediul si/sau sa se desfasoare activitatile comerciale, anexa privind inregistrarea fiscala, documente care atesta pregatirea si/sau exeperienta profesionala, etc.
  3. Etapa finala consta in depunerea documentatiei si ridicarea actelor care dovedesc inregistrarea noii entitati juridice in registrul cometului.