Raspunderea functionarului la actul administrativ anulat. Conditii.

cabinet avocat claudia bicu iasi - raspunderea functionarului

Raspunderea functionarului la actul administrativ anulat. Conditii.

Raspunderea functionarului la actul administrativ anulat. Conditii

Raspunderea functionarului care a contribuit la elaborarea, emiterea sau incheierea actului administrativ anulat. Conditii.

Art.16 alin.1 din Legea nr.554/2004

Este adevarat ca, potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.554/2004, in litigiile la care se refera acest act normativ poate fi chemat in judecata si functionarul „care a contribuit la elaborarea, emiterea sau incheierea actului (…)”.

Textul are in vedere, asadar, situatia in care se cere anularea actului unei autoritati, act elaborat, emis sau incheiat in tot sau in parte de unul sau mai multi functionari.

In cauza, insa, exista o suprapunere intre persoana primarului, cea care incheie raportul de evaluare si persoana fizica B. D., asadar, nu de doua entitati diferite, chiar daca, din punct de vedere administrativ persoana fizica indeplineste, in calitatea sa de primar, anumite atributii.

Fata de aceste elemente, nu se poate stabili atat in sarcina autoritatii uni personale, cat si a persoanei fizice care o constituie, obligatia de daune la care se refera art.16 din Legea nr.554/2004.

(Decizie nr. 28/R-CONT/11.01.2012)

Prin actiunea inregistrata la 6 august 2010, reclamanta C. E. a chemat in judecata pe paratul B. D., in dubla sa calitate de persoana fizica si de primar al orasului Pucioasa, pentru a se dispune anularea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale reclamantei in anul 2008, obligarea la intocmirea unui alt raport de evaluare pe baza propunerii Consiliului Local al orasului Pucioasa, pentru calificativul „foarte bine”, obligarea la plata sumei de 500.000 lei, cu titlu de daune morale si a cheltuielilor de judecata, precum si obligarea la punerea in executare a hotararii in termen de 30 de zile de la ramanerea ei definitive.

In motivare s-a aratat ca reclamanta este functionat public, fiind secretar al orasului Pucioasa, iar prin sentinta nr.326 pronuntata de Tribunalul Dambovita la 14 mai 2009 a fost anulat raportul de evaluare nr.1993/2009, dispunandu-se intocmirea unui alt raport. Cel astfel realizat si care poarta numarul 482/2010 este nelegal, intrucat nu tine seama de propunerea consiliului local din sedinta din 29 ianuarie 2009, nu respecta hotararea judecatoreasca amintita si nu are in vedere ca, in prima jumatate a perioadei, paratul nu a avut functia de primar.

In procesul de evaluare nu s-au respectat etapele prevazute de lege, respectiv procedura interviului si nu exista justificare pentru evaluarile realizate.

Sub aspectul daunelor reclamanta a aratat ca, prin acordarea calificativului „satisfacator” i s-a produs un prejudiciu de imagine atat in plan profesional cat si familial si social.

Prin intampinarea formulata la 25 octombrie 2010, reclamantul a solicitat respingerea actiunii invocandu-se exceptia lipsei calitatii procesuale a persoanei fizice si faptul ca dispozitiile legale au fost respectate cu ocazia intocmirii actului de evaluare.

Prin sentinta civila nr.543/2011, Tribunalul Arges a admis in parte actiunea, a anulat raportul de evaluare nr.482/2010, dispunand reluarea procedurii si intocmirea unei noi evaluari, iar paratii au fost obligati sa plateasca reclamantei 10.000 lei, cu titlu de daune morale si 1.104 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel instanta a retinut ca, prin actul contestat au fost nesocotite statuarile dintr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, atat sub aspectul relevantei propunerii formulate de consiliul local, cat si al perioadei evaluate de catre primar si a perioadei in care acesta a indeplinit functia ce-l indreptatea la o astfel de procedura.

Sub aspectul calitatii procesuale pasive a paratului B. D., ca persoana fizica, au fost retinute dispozitiile art.16 din Legea nr.554/2004 si atitudinea de subiectivism si de nerespectare a hotararii judecatoresti manifestata de acesta.

S-a apreciat, de asemenea, ca raportul de evaluare nelegal intocmit a avut un impact negativ asupra reclamantei, atat in plan social cat si profesional, fiind incidente dispozitiile art.998 si 999 din Codul civil.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs paratii, criticand-o pentru motive incadrabile in dispozitiile art.304 pct.9 si art.3041Cod procedura civila, recurs insusit in mod expres in cerere (fata de nesemnarea lui) si in care se sustin, in esenta, urmatoarele:

– calitatea de evaluator a primarului se lipseste de continut daca se apreciaza ca acesta nu poate trece peste propunerea pe care o formuleaza consiliul local;

– in mod gresit retine instanta ca nu s-a intocmit un nou raport de evaluare, ci a fost refacut cel vechi, distinctie lipsita de justificare;

– nu se poate reprosa primarului, in primul sau an de mandat, modul de evaluare pe o perioada anterioara, ci mai degraba reprosurile trebuie aduse secretarului, care nu s-a ocupat de evaluarea ce revenea fostului primar;

– s-a facut aplicarea gresita si a disp.art.16 din Legea nr.554/2004, facandu-se o confuzie intre persoana investita cu exercitiul demnitatii publice si persoana fizica;

– cata vreme daunele morale pentru eliberarea din functia au fost stabilite la 5.000 lei, cuantumul de 10.000 lei acordat in cauza este exagerat.

Prin decizia nr.28/R-CONT din 11 Ianuarie 2012, Curtea de Apel Pitesti a admis recursurile formulate de parati, a modificat sentinta, in sensul ca a obligat la daune moral, in suma de 3.000 lei, catre reclamanta, doar pe paratul Primarul Orasului Pucioasa si a mentinut in rest sentinta.

Pentru a hotari astfel, Curtea a retinut ca prin sentinta nr.326 pronuntata de Tribunalul Dambovita la 14 mai 2009 a fost anulat la cererea reclamantei C. E. raportul de evaluare intocmit de paratul B. D., primar al orasului Pucioasa, iar acesta a fost obligat sa intocmeasca un alt raport si sa plateasca daune morale de 8.000 lei.

S-a retinut de catre tribunal ca paratul nu putea sa evalueze activitatea reclamantei pe o perioada in care acesta nu a indeplinit nicio functie de natura sa justifice intocmirea raportului si ca nu s-a tinut seama de propunerea consiliului local, manifestandu-se o atitudine subiectiva.

Solutia a fost modificata in parte prin decizia nr.1166/2009 a Curtii de Apel Ploiesti, modificare ce a privit insa numai cuantumul despagubirilor morale, ce au fost reduse la 8.000 lei la 1.000 lei, instanta de control judiciar insusindu-si, sub aspectul criticilor aduse raportului de evaluare, considerentele tribunalului.

Au devenit astfel irevocabile statuarile instantei potrivit carora primarul orasului Pucioasa nu putea evalua activitatea reclamantei anterior datei in care a fost numit in aceasta functie, precum si necesitatea de a se intocmi un alt raport in care sa se tina seama de calificativul acordat de consiliul local, calificativ care a fost acela de „foarte bine”.

In aceste conditii s-a intocmit raportul de evaluare nr.482 din 11.01.2010, raport ce priveste perioada de la 01.12.2007 – 31.12.2008, iar calificativul acordat este acela de „satisfacator”.

Potrivit art. 107 din HG nr.611/2008: „(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se realizeaza de catre evaluator. (2) In sensul prezentei hotarari, are calitatea de evaluator: (…) d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.”

Din textul precitat, ca de altfel si din considerentele instantelor, rezulta necesitatea ca la efectuarea evaluarii secretarului localitatii, primarul sa aiba in vedere propunerea consiliului local, fara sa se sustina ca este obligatoriu sa fie insusita aceasta propunere pentru a lipsi actul de evaluare de continut, asa cum se pretinde de catre recurent.

A tine seama de propunerea facuta presupune, fie insusirea acesteia, dupa ce ea este trecuta prin filtrul persoanei care realizeaza evaluarea, fie acordarea unui alt calificativ care, de regula, se situeaza in apropierea celui propus si cand se motiveaza ratiunile ce au justificat neinsusirea propunerii.

Actul administrativ contestat nu cuprinde ratiunile pentru care calificativul acordat de evaluator intimatei-reclamante este mult sub cel propus de catre consiliul local si, de altfel, in mare masura el nu face decat sa reia aprecierile din actul anulat deja.

De principiu, consecventa in apreciere nu trebuie sa fie considerata criticabila atata timp cat ea nu este consecinta atitudinii subiective retinuta in sentinta nr.326/2009, iar aceasta nu este prezenta atunci cand se argumenteaza cu elemente obiective, ce tin de activitatea functionarului public in toate planurile, un alt punct de vedere decat cel al consiliului local.

Asa cum a observat tribunalul, in cauza nu numai ca s-a acordat acelasi calificativ de „satisfacator” cand propunerea era pentru cel de „foarte bine”, s-a mentionat ca raportul este refacut conform hotararilor mai sus amintite, la capitolul „Dificultati intampinate” a fost mentionata lipsa de comunicare intre secretar si primar si poate cea mai evidenta abatere de la statuarile intrate in autoritate de lucru judecata este ca s-a mentinut aceeasi perioada de evaluare, perioada ce cuprinde si intervalul 1 decembrie 2007 – iunie 2008, rastimp in care functia de primar a fost ocupata de o alta persoana.

Este adevarat ca in raport s-a facut trimitere la obligatia instituita de art.108 alin.3 lit.b din HG nr.611/2008, obligatie ce revenea fostului primar, insa, pe de o parte, asa cum chiar textul o spune, aceasta exceptie priveste fostul evaluator, iar pe de alta parte, cu autoritate de lucru judecat, s-a transat acest aspect.

In concluzie, s-a apreciat ca evaluarea concretizata in raportul din 11.01.2010 nu respecta cerintele impuse prin hotararile judecatoresti si ea se constituie tot intr-o consecventa a primarului, insa, in nesocotirea dispozitiilor legale la care se face trimitere de Tribunalul Dambovita si Curtea de Apel Ploiesti.

Aspectele privind vinovatia secretarului localitatii pentru ca fostul primar nu a realizat si evaluarea acestuia inainte de a inceta mandatul, constituie aspecte ce excedeaza cadrului procesual de fata.

Recursul este insa intemeiat pentru ultimele doua critici, cele care privesc calitatea procesuala a persoanei fizice B. D. si cuantumul daunelor morale.

Este adevarat ca, potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.554/2004, in litigiile la care se refera acest act normativ poate fi chemat in judecata si functionarul „care a contribuit la elaborarea, emiterea sau incheierea actului (…)”.

Textul are in vedere, asadar, situatia in care se cere anularea actului unei autoritati, act elaborat, emis sau incheiat in tot sau in parte de unul sau mai multi functionari.

In cauza, insa, exista o suprapunere intre persoana primarului, cea care incheie raportul de evaluare si persoana fizica B. D., asadar, nu de doua entitati diferite, chiar daca, din punct de vedere administrativ persoana fizica indeplineste, in calitatea sa de primar, anumite atributii.

Fata de aceste elemente s-a apreciat ca nu se poate stabili atat in sarcina autoritatii uni personale, cat si a persoanei fizice care o constituie, obligatia de daune la care se refera art.16 din Legea nr.554/2004.

Cu privire la intinderea acestora morale s-a apreciat ca fiind excesiv cuantumul lor, cuantum insa care trebuie sa fie superior despagubirilor fixate prin decizia nr.1166/2009, data fiind si pozitia paratului, dar si faptul prelungirii disconfortului moral suportat de reclamanta.

Totusi, retinand ca prin decizia nr.1166/2009 a Curtii de Apel Ploiesti, solutionandu-se actiunea impotriva raportului de evaluare s-au acordat daune morale in suma de 1.000 lei, s-a apreciat ca in cauza suma optima este aceea de 3.000 lei, suma in masura sa acopere prejudiciul incercat de reclamanta prin afectarea imaginii si pozitiei sociale a acesteia.

Pentru toate aceste considerente s-a apreciat ca recursul este fondat, in ceea ce priveste lipsa calitatii procesuale pasive a paratului B. D. si intinderea cuantumului daunelor morale.