Licitatia electronica ca etapa finala a licitatiei deschise.

cabinet avocat claudia bicu iasi - licitatie electronica

Licitatia electronica ca etapa finala a licitatiei deschise.

Licitatia electronica ca etapa finala a licitatiei deschise

Licitatia electronica ca etapa finala a unei proceduri de licitatie deschisa..

Elementele care pot forma obiectul unor contestatii la finalul respectivei etape.

Art. 165 alin.1si 2 din OUG nr.34/2006

Art. 167 alin.1 lit. a) din OUG nr.34/2006

Potrivit art.167 alin.1 lit. a) din OUG nr.34/2006, forma in vigoare la data initierii procedurii de achizitie in discutie in speta, dar si la data emiterii deciziei CNSC contestata astazi, in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Potrivit art.165 alin.1 si 2 din acelasi act normativ, inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei.

Prin urmare, dispozitia legii este in sensul ca in momentul in care trece la etapa de licitatie electronica, ca etapa finala a unei proceduri de licitatie deschisa, autoritatea contractanta va fi verificat deja conformitatea ofertelor ce i-au fost prezentate cu documentatia de atribuire si va fi stabilit ca cele indicate la etapa finala a procedurii sunt acceptabile si conforme.

Cum in etapa finala singurul element vizat de schimbari este pretul, este evident ca la finalul respectivei etape contestatiile pot viza exclusiv acest element, iar nu si alte elemente ale ofertelor.

(Curtea de Apel Pitesti, Decizia nr. 3384/R-CONT 05 septembrie 2014)

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta la data de 27.06.2014 sub nr.681/46/2014, reclamanta A.I.W. SRL – SC U.G. SA, prin liderul asocierii SC I.W. SRL a chemat in judecata pe paratii Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in calitate de autoritate contractanta, si SC RSC, in calitate de ofertant declarat castigator, solicitand instantei Curtii de Apel Pitesti sa modifice in tot decizia nr.1784/C11/2010/16.06.2014 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), in sensul admiterii contestatiei, anularii deciziei autoritatii contractante privind declararea ca necastigatoare a ofertei reclamantei, anularii deciziei de stabilire drept castigatoare a ofertei SC RSC SRL, desi trebuia declarata inacceptabila si neconforma, anularii raportului procedurii si obligarii autoritatii contractante la stabilirea ofertantului castigator cu respectarea stricta a legii si a documentatiei de atribuire.

Reclamanta a solicitat instantei sa dispuna suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pana la solutionarea irevocabila a plangerii, precum si sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active a intervenientei SC RSC SRL.

In motivarea plangerii reclamanta a criticat decizia CNSC atat prin prisma unor exceptii procesuale, cat si pe fond.

Astfel, s-a aratat ca in mod gresit CNSC a apreciat ca intervenienta SC RSC SRL are calitate procesuala activa. In realitate, aceasta a formulat in nume propriu o cerere de interventie principala, iar nu in calitate de lider al A. SC RSC SRL – AABC SRL – TNS SRL.

In mod gresit a considerat CNSC ca, dispunand recalificarea cererii de interventie principala formulata de SC RSC SRL in cerere de interventie accesorie, nu mai este incidenta exceptia lipsei calitatii procesuale active a intervenientei. Recalificand respectiva cerere, CNSC a creat o aparenta de legalitate a acesteia in raport de dispozitiile art.61 alin.2 si art.62 alin.1 din Noul Cod de procedura civila.

De asemenea, in mod gresit a retinut CNSC ca intervenienta SC RSC SRL are calitate de reprezentant al asocierii susmentionate. Depunerea de catre intervenienta a celor doua imputerniciri, parte a documentatiei sale de calificare, nu complineste deficientele semnalate de reclamanta si nu scuteste CNSC de solutionarea exceptiilor invocate de aceasta, avand in vedere si dispozitiile art.278 alin.1 din OUG nr.34/2006.

Pe fond, referitor la cerinta prevazuta in fisa de date a achizitiei la capitolul III.2.3.a) „Capacitatea tehnica si/sau profesionala” pentru pozitia expert analist reclamanta a aratat ca autoritatea contractanta a solicitat in mod repetat (la 22.01.2014 si la 25.02.2014) clarificari cu privire la indicarea in cadrul ofertei asocierii SC RSC SRL – ABC SRL – TNS SRL sau prezentarea pentru expertul N.R. a unor documente din care sa rezulte cunostinte privind utilizarea limbaj de modelare standardizat, dovedite prin certificate/diplome in domeniu.

In conditiile in care la prima solicitare de clarificari nu a primit un raspuns concludent, autoritatea contractanta nu trebuia sa solicite noi clarificari cu privire la acelasi aspect, pentru a nu incalca in acest fel principiile tratamentului egal si nediscriminarii. Autoritatea contractanta era obligata sa aplice dispoz.art.79 alin.1 din HG nr.925/2006 si sa respinga oferta asocierii respective ca neconforma, odata ce a constatat ca raspunsul primit la prima solicitare de clarificari nu este concludent.

CNSC a retinut in cuprinsul deciziei sale ca documentul solicitat de autoritatea contractanta exista in cadrul documentelor de calificare depuse initial, fiind doar retransmis autoritatii contractante, insa afirmatia nu este sustinuta de niciun document. Dimpotriva, pozitia autoritatii contractante de a repeta solicitarea de clarificari dovedeste ca documentul nu a fost concludent.

Referitor la neconformitatea propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini reclamanta a aratat ca in mod gresit a retinut CNSC ca sesiunea demonstrativa este dovada deplina a conformitatii ofertei Asocierii SC RSC SRL – ABC SRL – TNS SRL cu cerintele caietului de sarcini. Respectiva sesiune demonstrativa are doar rol practic si nu este de natura sa inlature lipsurile ofertei respective. De altfel, chiar CNSC retine ca sesiunea demonstrativa completeaza si clarifica oferta din punct de vedere al respectarii cerintelor caietului de sarcini.

In realitate, oferta asocierii declarate castigatoare nu respecta caietul de sarcini pentru ca, desi declara ca echipamentul ofertat Checkpoint UTM-1-Model dispozitiv 276 este de ultima generatie, din dovezi emanate de la furnizorul echipamentului rezulta ca produsul, a carui vanzare s-a incheiat in luna septembrie 2012, beneficiaza de suport tehnic doar pana la data de 01.04.2015 si de suport doar pana la data de 01.04.2017. In aceste conditii ofertantul nu poate implini cerinta de a asigura mentenanta rezultatelor proiectului pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa implementarea acestuia, deci pana la finele anului 2019.

De asemenea, asocierea declarata castigatoare si-a modificat propunerea tehnica in urma raspunsurilor date la clarificarile solicitate de autoritatea contractanta. Astfel, desi initial a indicat folosirea pentru partea software doar a aplicatiei SII Hipocrate, din capturile de ecran ce au putut fi realizate de pe raspunsul la toate solicitarile de clarificari rezulta ca asocierea a folosit si aplicatia H3 Concept. Niciuna din cele doua aplicatii nu au fost prezentate in justificarea de pret si nici in formularul de oferta, iar aceste aspecte nu au fost analizate de CNSC.

Relativ la justificarea pretului aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta nu a facut aplicarea art.202 alin.2 din OUG nr.34/2006 si art.36 alin.1 lit.f) si art.361 din HG nr.925/2006, iar asocierea castigatoare nu a dovedit modalitatea de constituire a ofertei sale, fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prezentarea preturilor de achizitie pentru fiecare echipament ofertat, originalitatea ofertei, respectarea dispozitiilor privind protectia muncii. Nu pot fi avute in vedere sustinerile privitoare la reducerea cheltuielilor cu deplasarile, intrucat solutiile pot fi propuse prin intermediul internetului, intrucat implementarea solutiei propuse este o conditie asumata prin participarea la licitatie.

Intimatul Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a depus intampinare solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata si aratand, in esenta, ca oferta castigatoare are pretul cel mai scazut si ca aceasta corespunde tuturor cerintelor din documentatia de atribuire.

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta la data de 27.06.2014 sub nr.693/46/2014, reclamanta A SC IW SRL – SC UG SA, prin liderul asocierii SC IW SRL a chemat in judecata pe paratii Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in calitate de autoritate contractanta, si SC RSC, in calitate de ofertant declarat castigator, solicitand instantei Curtii de Apel Pitesti sa modifice in tot decizia nr.1784/C11/2010/16.06.2014 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), pentru aceleasi motive aratate in plangerea anterior prezentata.

Parata A SC RSC SRL – AQBC SRL – TNS SRL a depus intampinare solicitand respingerea plangerii ca neintemeiata in principal pentru tardivitatea contestatiei referitoare la oferta tehnica in raport de momentul (23.04.2014) la care reclamanta a cunoscut numarul de ofertanti participanti la etapa de licitatie electronica.

Intimata a invocat exceptia de litispendenta.

La data de 06.08.2012 instanta a admis exceptia respectiva si, in temeiul art.138 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedura civila (NCPC) a reunit cauza nr.693/46/2014 la cauza nr.681/46/2014.

Examinand decizia CNSC prin prisma criticilor invocate de reclamanta, dar si a apararilor paratelor, Curtea constata ca plangerea nu este fondata.

Prin decizia CNSC contestata in speta s-a dispus admiterea in principiu a cererii de interventie accesorie formulata de SC RSC SRL in sprijinul autoritatii contractante Spitalul Judetean de Urgenta Valcea si a fost introdusa in cauza intervenienta.

A fost respinsa ca nefondata contestatia formulata de SC IW SRL impotriva adresei nr.***/2014, reprezentand comunicarea rezultatului procedurii de atribuire prin licitatie deschisa cu etapa finala de licitatie electronica a contractului de furnizare avand ca obiect „Implementarea solutiilor de e-sanatate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea”.

A fost admisa cererea de interventie accesorie formulata de SC RSC SRL in sprijinul autoritatii contractante Spitalul Judetean de Urgenta Valcea si s-a dispus continuarea procedurii de achizitie publica.

In motivarea deciziei s-a retinut, in ce priveste cererea de interventie formulata de SC RSC SRL – lider alA. SC RSC SRL – ABC SRL – TNS SRL -, ca, desi aceasta a fost intitulata cerere de interventie principala, ea are caracterul unei cereri de interventie accesorie, intrucat sprijina apararile autoritatii contractante in sensul mentinerii actualei finalitati a procedurii fata de oferta intervenientei. Ca atare CNSC a calificat respectiva cerere ca fiind una de interventie accesorie si a constatat ca indeplineste cerintele impuse de art.61 alin.1 si 3 Cod procedura civila, pentru a fi admisa in principiu.

Cu privire la fondul contestatiei CNSC a retinut urmatoarele: asocierea declarata castigatoare a raspuns in termen la solicitarile de clarificari emise de autoritatea contractanta cu privire la calificarea expertului N.R., iar raspunsul a fost considerat concludent de catre autoritatea contractanta; asocierea contestatoare nu a prezentat dovezi concrete, din care sa rezulte ca documentele prezentate de asocierea castigatoare nu dovedesc indeplinirea cerintei in cauza; documentul referitor la expertul N.R. exista in cadrul documentelor de calificare depuse initial, in raspunsul de clarificari fiind retransmis autoritatii contractante; in ce priveste propunerea tehnica, autoritatea contractanta a solicitat clarificari asocierii declarate castigatoare si a verificat corespondenta ofertei acesteia cu cerintele caietului de sarcini in cadrul sesiunii demonstrative din data de 10.04.2014, rezultatul confirmand conformitatea ofertei cu respectivele cerinte; cat priveste propunerea financiara, asocierea contestatoare nu prezinta elemente concrete din care sa rezulte ca pretul ofertat este prea mic in raport cu cerintele caietului de sarcini, ci se limiteaza la consideratii si aprecieri generale cu privire la evaluare de catre autoritatea contractanta a raspunsului ofertantului castigator de justificare a pretului; asocierea contestatoare prezinta trunchiat prevederile legale incidente si nu are in vedere ca in pretul ofertat nu au relevanta caracteristicile tehnice ale echipamentelor si nivelul de experienta al personalului cheie implicat in realizarea proiectului cata vreme acestea indeplinesc cerintele minime din documentatia de atribuire.

CNSC a concluzionat ca nu exista suficiente elemente din care sa rezulte necesitatea reevaluarii ofertelor si ca autoritatea contractanta a desfasurat procedura in mod legal, in virtutea principiului asumarii raspunderii.

Curtea a retinut, in ce priveste cererea de interventie, ca in mod corect, in acord cu dispozitiile art.61 alin.3 si art.63 NCPC, a considerat CNSC ca aceasta are caracterul unei interventii accesorii, de vreme ce sprijina apararile autoritatii contractante si urmareste respingerea contestatiei formulate de A. SC I W SRL – SC U G SA. Chiar daca interesul este propriu intervenientei (ceea ce justifica din punct de vedere legal participarea la procedura de solutionare a contestatiei), apararile sunt menite sa consolideze pozitia paratei autoritatea contractanta in fata sustinerilor reclamantei in scopul respingerii contestatiei acesteia din urma. Spre deosebire de interventia principala, al carei scop este ca intervenientul sa castige pentru sine obiectul litigiului, invocand nu doar un interes propriu, ci si un drept subiectiv propriu fata de reclamant si parat, interventia accesorie are drept scop respingerea sau admiterea , dupa caz, a cererii formulate de reclamant.

Cat priveste calitatea procesuala activa a intervenientei SC RSC SRL, precum si calitatea de reprezentant a acesteia pentru A. SC RSC SRL – ABC – TNS SRL, chiar daca respectivele exceptii nu au fost solutionate de catre CNSC, Curtea constata ca ele nu sunt fondate, motiv pentru care legalitatea deciziei CNSC nu este afectata.

Astfel, se constata ca intervenienta a formulat cererea de interventie invocand initial calitatea sa de ofertant declarat castigator in procedura si fara sa faca referire la membrii asocierii din care face parte. Ulterior, insa, intervenienta a depus la dosar o completare a cererii de interventie, invocand calitatea sa de lider al A. SC RSC SRL – ABC – TNS SRL si depunand in acest sens imputernicirile emise de partenerii de asociere la data de 13.01.2014. Imprejurarea ca in cererea de interventie nu a fost indicata de la inceput calitatea de lider al intervenientei pentru asociere nu afecteaza valabilitatea cererii a carei menire este satisfacerea intereselor asocierii, de vreme ce oferta a fost prezentata de asociere. Chiar daca CNSC a solutionat cererea de interventie prin raportare la SC RSC SRL, a retinut calitatea acesteia de lider al asocierii. Din inscrisurile prezentate de intervenienta rezulta ca membrii asocierii au fost de acord dintru inceput cu demersuri ca cel in discutie astazi, realizat de intervenienta, de vreme ce, anterior, la depunerea ofertelor, au emis imputerniciri pentru aceasta in sensul realizarii oricarui demers procedural necesar pentru sustinerea intereselor asocierii.

Ca atare, intervenienta, ca lider al asocierii, are calitate procesuala activa intr-o cerere de interventie accesorie si justifica un interes legitim in solutionarea contestatiei de catre CNSC, avand in vedere ca este participant in cadrul procedurii de atribuire derulata de autoritatea contractanta si este cea a carei oferta, comuna cu alti parteneri care i-au delegat reprezentarea, a fost contestata de catre reclamanta in fata CNSC.

Pe fond, se retine ca autoritatea contractanta Spitalul Judetean de Urgenta Valcea a derulat procedura de atribuire prin licitatie deschisa, cu etapa finala de licitatie electronica, folosind drept criteriu de atribuire „pretul cel mai scazut”.

Potrivit art.167 alin.1 lit. a) din OUG nr.34/2006, forma in vigoare la data initierii procedurii de achizitie in discutie in speta, dar si la data emiterii deciziei CNSC contestata astazi, in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Potrivit art.165 alin.1 si 2 din acelasi act normativ, inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei.

Prin urmare, dispozitia legii este in sensul ca in momentul in care trece la etapa de licitatie electronica, ca etapa finala a unei proceduri de licitatie deschisa, autoritatea contractanta va fi verificat deja conformitatea ofertelor ce i-au fost prezentate cu documentatia de atribuire si va fi stabilit ca cele indicate la etapa finala a procedurii sunt acceptabile si conforme.

Cum in etapa finala singurul element vizat de schimbari este pretul, este evident ca la finalul respectivei etape contestatiile pot viza exclusiv acest element, iar nu si alte elemente ale ofertelor.

Cu alte cuvinte, din momentul in care asocierea reclamanta a cunoscut ca oferta sa nu este singura admisa si ca la etapa finala a licitatiei este invitat si un alt ofertant, avea posibilitatea de a contesta masura adoptata de autoritatea contractanta in conformitate cu art. 255 alin. 1- 3 si art. 2562 din OUG nr. 34/2006 si de a aduce in discutie neindeplinirea cerintelor documentatiei de atribuire de catre cealalta oferta, pretins apreciata favorabil de autoritatea contractanta in mod nelegal.

La respectivul moment pentru reclamanta s-a nascut interesul legitim de a contesta oferta concurenta, inclusiv sub aspectul propunerii tehnice a acesteia, iar dreptul de a obtine inlaturarea din procedura a ofertei inacceptabile sau neconforme putea fi exercitat in termenul legal impus de art. 2562 sus invocat.

Nu este permis ca la finalul etapei licitatiei electronice un ofertant sa invoce inadmisibilitatea ori neconformitatea ofertei castigatoare pentru neindeplinirea unor cerinte de calificare ori pentru necorespunderea ofertei tehnice cu caietul de sarcini ori chiar a ofertei financiare cu documentatia de atribuire, de vreme ce a avut posibilitatea legala de a cunoaste dosarul achizitiei si, implicit, continutul ofertei respective (dosarul de achizitie avand caracter de document public,potrivit art. 215 din OUG nr. 34/2006, cu exceptia partilor confidentiale ale ofertei, in masura in care ofertantul nu isi da acordul), si de a contesta aspectele respective dupa ce autoritatea contractanta a evaluat-o si a decis ca este admisibila si conforma anterior derularii licitatiei electronice.

Aspectele invocate in contestatia si in plangerea din speta vizeaza neindeplinirea de catre oferta declarata castigatoare a unor cerinte de calificare referitoare la cunostintele expertului N.R., cerinte verificate de autoritatea contractanta anterior inceperii procedurii finale de licitatiei electronica. Similar, aspectele ce vizeaza neindeplinirea de catre oferta declarata castigatoare a unor prescriptii tehnice impuse prin caietul de sarcini au fost verificate anterior trecerii la etapa finala, cu consecinta considerarii ofertei respective ca fiind conforma cu documentatia de atribuire.

Or, in conditiile in care autoritatea contractanta a decis ca ofertele sunt admisibile si conforme la un anumit moment, orice contestatii cu privire la aspectele verificate de autoritatea contractanta raportat la respectivul moment trebuie formulate in termenul legal de la data la care ofertantul interesat cunoaste solutia adoptata de autoritatea contractanta (chiar nematerializata intr-un document, intrucat art. 255 alin. 3 din OUG nr. 34/2006 nu restrange sfera actului autoritatii contractantela inscrisuri), iar nu ulterior, dupa parcurgerea altor pasi ai procedurii si evaluarea altor aspecte ale ofertelor, in considerarea carora se adopta o anumita solutie.

In concret, in speta, reclamanta trebuia sa formuleze contestatie in termenul legal de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostintade existenta procesului verbal de evaluare nr. ***/2014, prin care oferta A. SC RSC SRL – ABC – TNS SRL a fost acceptata si considerata conforma (cel mai tarziu la data la care reclamanta a fost invitata sa participe la licitatia electronica din 22.04.2014). Or reclamanta a formulat contestatia tardiv, la 22.05.2014.

Cat priveste criticile aduse propunerii financiare din oferta castigatoare, Curtea constata ca acestea vizeaza practic tot aspecte evaluate anterior etapei licitatiei electronice si in stransa legatura cu aspectele ale propunerii tehnice. Ca atare, sunt incidente asertiunile anterioare referitoare la tardivitatea contestatiei.

Concluzionand in sensul ca masurile si solutiile adoptate de autoritatea contractanta pot fi contestate in termenul legal din momentul in care sunt cunoscute de catre cel interesat, iar nu ulterior, dupa adoptarea unei alte solutii, chiar daca aceasta este determinata de solutiile anterioare necontestate, Curtea  a retinut apararile paratei A. SC RSC SRL – ABC – TNS SRL si a constatat ca decizia CNSC este legala si temeinica, iar in temeiul art. 285 din OUG nr.34/2006 a  respins ca nefondata plangerea formulata de reclamanta impotriva deciziei nr. 1784/C11/2010 din 16 iunie 2014 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]