Avocat Claudia Bicu

24/02/2022

Packaging and packaging waste – Waste recovery and recycling – Products packaged without any intervention on them – Pollutant quality

11/05/2019

Ambalaje și deșeuri din ambalaje – Recuperarea și Reciclarea deșeurilor – Produsele ambalate fără intervenție asupra acestora – Calitatea de poluator

11/05/2019

Servicii de transport legate de exportul de bunuri – Regimul prevăzut de Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri – Carnete TIR

11/05/2019

Directiva 2006/112/CE – Dreptul la rambursarea TVA – Posibilitatea de a corecta declarațiile fiscale care au făcut deja obiectul unei inspecții fiscale – Securitate juridică

10/05/2019

Notiunea de act administrativ. Respingerea ca inadmisibile a cererilor formulate in contencios administrativ ce nu au ca obiect un act administrativ, asa cum este definit de Legea 554/2004

10/05/2019

Autoritatea administrativa careia ii revine obligatia de a realiza formalitatile de inscriere in rolul fiscal si de emitere a certificatului de atestare fiscala pentru un teren in litigiu

08/05/2019

Sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii normelor legale privind calitatea in constructii