Legislatie

AVOCAT IASI Legislatie

  • Regulamentul Consiliului Uniunii Europene privind Competenţa judiciară

    Competenţa judiciară Hotărâri în materie civilă şi comercială REGULAMENTUL (CE) nr. 44/2001 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul......